PROFIL RAKOVO, spol. s r.o. dívajte sa s nami na svet z iného profilu CERTIFIKÁCIA ISO kvalita výroby je cieľom k úspechu Stav na sklade aktuálny stav našich výrobkov na sklade Výročná správa rastieme vďaka Vám

Výrobný proces, pozdĺžne zváranie závitové.

„PROFIL RAKOVO - zariadenia na využitie slnečnej energie“

ÚVOD

Spoločnosť PROFIL RAKOVO, s.r.o., vznikla v auguste 2000. Hlavným podnikateľským zámerom je výroba pozdĺžne zváraných oceľových rúr a uzavretých tenkostenných profilov štvorcového a obdĺžnikového prierezu. Vstupný materiál na výrobu tohto tovaru je za tepla alebo za studena valcovaná oceľová páska od výrobcov U.S.STEEL, Arcelor Mital, Zaporožstal Maripol.

Spoločnosť PROFIL RAKOVO, s.r.o. vyrába komerčne najviac využívané malé profily vytvorene z pásky s hrúbkou 1 až 3.65 mm a šírkou 190 mm. Tieto výrobky sa využívajú v stavebníctve a strojárstve. Nie je zanedbateľný ani prínos z vývozu profilov.

Sídlo spoločnosti PROFIL RAKOVO, s.r.o., a miestom jej podnikateľských aktivít je Rakovo, vzdialené 8 km južne od Martina, v Žilinskom kraji.

Google maps

Company profile EN (pdf)

Company profile RU (pdf)

 

 

Výzva na predkladanie cenových návrhov – prieskum trhu:
Dodávka a realizácia modernizácie technologickej Linky PR 190/3,65 na výrobu Pozdĺžne zvarovaných rúr a profilov v Profil Rakovo spol. s.r.o.

Vyplývajúcich z výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok EU NFP:

Operačný program Konkurencie schopnosť a hospodársky rast KaHR-111SP-1201" - Projekt Profil Rakovo spol .s.r.o. „ Modernizácia Technologického celku“

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov firmy: PROFIL RAKOVO, spol. s. r.o.
IČO: 31 617 883
Sídlo firmy: 038 42 Rakovo 137
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Franko
Označenie registra: zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 2276/L
Telefón: 00421 948 280 287
E-mail: profil@profil.sk
Web stránka vyhlasovateľa: www.profil.sk

a/ výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu, na dodávku Modernizácie technologického celku.

b/ technická špecifikácia k výzve príloha č. 1

c/ technický popis k výzve príloha č. 2

Logické celky

logicky_celok_1 (doc)

logicky_celok_2 (doc)

logicky_celok_3 OVS (doc)

logicky_celok_4 OVS (doc)

logicky_celok_5 OVS (doc)

logicky_celok_6 OVS (doc)

logicky_celok_7 OVS (doc)

 

Výzva: KaHR - 111SP-1201

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU ZAVÁDZANIA INOVATÍVNYCH A VYSPELÝCH TECHNOLÓGIÍ V PRIEMYSLE A V SLUŽBÁCH
Kód výzvy: KaHR - 111SP-1201

KaHR - 111SP-1201 (pdf)

 

Žiadosť o posúdenie oprávnenosti zamietnutia žiadosti o úver spoločnosti Profil Rakovo spol. s r. o. (pdf)

 Úvod | O nás | Kontakt | Napíšte nám | Podmienky používania